Akademia Mądrego Życia

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Kluby O pracy w klubach

O pracy w klubach

Email Drukuj PDF
Spis treści
O pracy w klubach
Elementy spotkania
Wszystkie strony

Zadania Klubów

Zadania realizowane podczas pracy w Klubie - pogrupowane w siedem stopni wtajemniczenia - zaprojektowane są jako rodzaj ćwiczeń samodoskonalących, których stopień trudności zwiększa się w miarę doskonalenia umiejętności i zdobywania doświadczenia. Zadania powinny być wykonywane w atmosferze nieskrępowanej zabawy, aby tym skuteczniej mogły spełniać swój cel dydaktyczny.

Podstawową pracy klubu są regularne (najczęściej cotygodniowe) spotkania, w których aktywnie uczestniczą wszyscy członkowie klubu, pełniąc różne funkcje, przygotowując mowy, wygłaszając recenzje czy uczestnicząc w zabawie, jaką jest łańcuszek mówców. Każdy sam określa swój stopień zaangażowania w trakcie spotkania w zależności od tego co już umie i czego chce się nauczyć, przy życzliwej zachęcie do stawiania czoła coraz to większym wyzwaniom. Uczestnicy spotkań uczą się na dobrych przykładach, a także na błędach (swoich i cudzych) i z każdego doświadczenia wyciągają wnioski odnoszące się do tego:

1.  Co było dobre (i warto powtórzyć to na przyszłość);

  1. Co można następnym razem zrobić lepiej (i jak).

Uczestnicy spotkań

Uczestnicy spotkań na zmianę pełnią funkcje Gospodarza, Przewodniczącego, Generalnego Recenzenta i Mistrzów: Mistrza Poprawnej Wymowy, Mistrza Pozytywnego Myślenia i Mistrza Czasu. To doskonałe praktyczne ćwiczenia organizacji, odpowiedzialności, spostrzegawczości, budowania atmosfery. Pełniąc różne funkcje podczas spotkania, klubowicze uczą się współpracy i współodpowiedzialności za grupę.

Gospodarz – przygotowuje salę i materiały do spotkania, wita uczestników, przedstawia Przewodniczącego, zbiera i podlicza głosy, przygotowuje dyplomy dla zwycięzców konkursów. Pełniąc tę funkcję, można zrozumieć i docenić rolę dobrego przygotowania i sprawnej organizacji, która często pozostaje gdzieś w cieniu widocznych sukcesów.

Przewodniczący – prowadzi główną część spotkania, przedstawia mówców i recenzentów, czuwa nad sprawnym  przebiegiem całości. Pełnienie tej funkcji pozwala nauczyć się sprawnej organizacji, panowania nad grupą, stwarzania pozytywnego klimatu pracy, inspirowania i wspierania aktywności innych, budowania swojej siły i niezależności, radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Generalny Recenzent – obserwuje i ocenia całość spotkania. Ta funkcja uczy analizowania i wyciągania wniosków, przedstawiania własnej oceny sytuacji. Uczy zwracania uwagi na konkrety i doceniania wkładu, jaki wnoszą poszczególni uczestnicy w całość spotkania. Zachęca do konstruktywnego spojrzenia w przyszłość (co można zrobić by uzyskać jeszcze lepsze efekty).

Mistrz Czasu – sygnalizuje mówcom upływ czasu, kontroluje przebieg całości spotkania pod kątem zgodności z programem spotkania. Dzięki tej funkcji uczymy się podzielności uwagi, gospodarowania czasem swoim i innych, bycia uważnym i asertywnym.

Mistrz Poprawnej Wymowy – wychwytuje zająknięcia i błędy językowe, wskazuje jak je można poprawić. Na co dzień nie zwraca się najczęściej na to uwagi. Pełniąc funkcję Mistrza Poprawnej Wymowy, można uczyć się najpierw dostrzegać, a potem eliminować błędy i językowe niedociągnięcia ze swoich wystąpień.

Mistrz Pozytywnego Myślenia – notuje najciekawsze myśli, przypomina je na koniec spotkania. Pełnienie tej funkcji to okazja by nauczyć się skupiać uwagę na tym, co dobre, co warto podkreślić i zapamiętać. To także okazja by nauczyć się o tym mówić  – mówić o tym, co nam się podoba, o wzruszeniach i pozytywnych uczuciach, które wzbudziły wypowiedzi uczestników spotkania. Umiejętność dostrzegania i chwalenia tego, co dobre, to klucz do dobrych relacji z ludźmi zarówno w życiu prywatnym, jak i w każdej innej sferze.

Mistrz Sytuacji – pomaga szukać najlepszych rozwiązań sytuacji problemowych zgłaszanych przez uczestników. Pełnienie tej funkcji wymaga pewnego doświadczenia. Mamy skłonności, by ludziom którzy się do nas zwracają po radę mówić co powinni zrobić. W ten sposób wcale im nie pomagamy – nawet jeśli rada jest dobra, utwierdzamy ich w przekonaniu, że sami nie są w stanie zadbać o swoje życie. A często zdarza się tak, że to co może było dobre dla kogoś innego, w tej konkretnej sytuacji, dla innej osoby może okazać się fatalne w skutkach. Zadaniem Mistrza Sytuacji nie jest udzielanie bezpośrednich rad, ale zadawanie takich pytań, które pomogą osobie zgłaszającej problem samodzielnie znaleźć najlepsze dla niej rozwiązanie.

  

Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia:
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Adres do korespondencji:
ul. Sportowa 4
98-161 Zapolice
email: a-m-z@wp.pl
tel: 605 826 175

nr konta Stowarzyszenia:
Idea Bank
94 1950 0001 2006 0005 1799 0002

KRS: 000024225
NIP: 7251933589
Regon: 100 105 598

Polecane pozycje literackie

"Drogi do wolności" - praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Niwińskiego

Przedstawiam, wydaną w czerwcu 2013 roku, książkę będącą wspólnym dziełem członków naszej Akademii.

"Drogi do wolności"

Więcej …
 
Książki przeczytane w pociągu...

Długa podróż pociągiem jest dla mnie okazją do czytania. A, że ostatnio trochę jeździłam, to wpadły mi w ręce różne książki. Opiszę dziś dwie  z nich.

Pierwsza to "Alicja" Jacka Piekary.
Książeczka niewielka rozmiarem a wielka treścią. W atmosferze tajemniczości poznajemy tytułową 14-stoletnią Alicję i pewnego pisarza scenariuszy.
Alicja zadaje pytania, on odpowiada. Bardzo celne są to pytania i bardzo bezpośrednie.
A, że trafiają do człowieka - myśliciela, odpowiedzi na nie są równie ciekawe.

Więcej …