Akademia Mądrego Życia

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start Kluby Ścieżka rozwoju osobistego

Ścieżka rozwoju osobistego

Email Drukuj PDF

ŚCIEŻKA ROZWOJU OSOBISTEGO.


Ćwiczenia zaprojektowane w książce Kluby Sukcesu TeTa pozwalają stopniowo przełamywać bariery nieśmiałości, doskonalić umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i przywódcze, a także wpoić takie nawyki jak punktualność, dotrzymywanie zobowiązań, racjonalne gospodarowanie czasem.

To umiejętności, które mają ogromny wpływ na samoocenę i na skuteczność naszych działań we wszystkich dziedzinach życia. Można je realizować w dostosowanym do własnych możliwości tempie, zdobywając po drodze kolejne stopnie wtajemniczenia (tytuły Mistrzów).

Zadania przewidziane w poszczególnych etapach mają coraz wyższy stopień trudności, pozwalający wykorzystywać i doskonalić nabyte wcześniej umiejętności i uczyć się nowych. W trakcie całego procesu dzielimy się własnymi umiejętnościami  z innymi członkami klubu, jednocześnie korzystając z ich wsparcia.

Te doświadczenia są nieocenioną pomocą we wszelkiego rodzaju aktywności, w której ważne są takie elementy jak praca zespołowa, inicjatywa i zaangażowanie, współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji,

I etap - Tytuły Mistrza Wymowy i Mistrza Organizacji

Ukończenie I etapu  ścieżki rozwoju osobistego oznacza wykształcenie następujących umiejętności:

1. Zapanowanie nad tremą podczas publicznego zabierania głosu
2. Nabycie podstawowych umiejętności skutecznego mówcy, takich jak:
- poprawne budowanie wypowiedzi
- zwięzłe formułowanie myśli
- umiejętność używania argumentów
- używanie poprawnego języka, bez y.., m...  zająknięć.
- wykorzystywanie gestykulacji, modulacji głosu, elementów humoru dla ożywienia wypowiedzi
- efektywne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na wypowiedź.

3. Nabycie podstawowych umiejętności organizacyjnych,  takich jak:
-  planowanie
- punktualność
- podzielność uwagi
- gospodarowanie czasem
- współpraca zespołowa

4. Nabycie podstawowych umiejętności przywódczych, takich jak:
- prowadzenie spotkań
- organizacja własnej pracy
- konstruktywna ocena pracy innych

II etap   Tytuł  Mistrza Działania


Ukończenie II etapu  ścieżki rozwoju osobistego oznacza podniesienie na wyższy poziom  umiejętności nabytych w pierwszym etapie, szczególnie umiejętności organizacyjnych i przywódczych  oraz wykształcenie nowych.

1. Pokonanie tremy związanej z wystąpieniami w nowym środowisku
2. Umiejętność zwięzłego przekazywania informacji
3. Wykorzystywanie kreatywnych technik pracy zespołowej
4. Umiejętność właściwego reagowania w sytuacjach konfliktowych
5. Wykształcenie nawyku poszukiwania rozwiązań w każdej sytuacji
6. Umiejętność organizowania pracy zespołowej
7. Umiejętność odpowiedniego do sytuacji wyrażania własnych przekonań
8. Wykorzystywanie nowych technik wspierających osiąganie celów.
9. Umiejętność aktywnej obserwacji zdarzeń i ich relacjonowania

III etap - Tytuły Mistrza Osobowości i Mistrza Motywacji

Na III etapie ścieżki rozwoju osobistego główny nacisk położony jest na rozwój osobowości i aktywne działanie.

Zrealizowanie zadań przewidzianych na tym etapie pozwala:

1.Nauczyć się jak radzić sobie z własnymi ograniczeniami i z negatywnym otoczeniem
2. Przyswoić skuteczne metody podnoszenia poczucia własnej wartości
3. Dzielić się z innymi zdobytą wiedzą i w ten sposób ją ugruntowywać i poszerzać
4. Rozwijać kreatywność
5. Nawiązywać kontakty ze znanymi ludźmi
6. Nawiązać współpracę z mediami (prasa, radio, TV)
7. Przygotować się do  pełnienia ważnych i odpowiedzialnych ról.

IV etap -Tytuł  Mistrza Piękna

Zadania przewidziane na tym etapie mają na celu odblokowanie i rozwój talentów twórczych.

V etap -Tytuł Mistrza Prawdy


Zadania przewidziane na tym etapie umożliwiają rozwój umiejętności społecznych, przydatnych szczególnie przy pełnieniu odpowiedzialnych funkcji wymagających współpracy z wieloma osobami.

Szczegółowy opis zadań i informacje dodatkowe dostępne w książce Kluby Sukcesu TeTa w XXI wieku.

 

Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia:
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Adres do korespondencji:
ul. Sportowa 4
98-161 Zapolice
email: a-m-z@wp.pl
tel: 605 826 175

nr konta Stowarzyszenia:
Idea Bank
94 1950 0001 2006 0005 1799 0002

KRS: 000024225
NIP: 7251933589
Regon: 100 105 598

Polecane pozycje literackie

"Drogi do wolności" - praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Niwińskiego

Przedstawiam, wydaną w czerwcu 2013 roku, książkę będącą wspólnym dziełem członków naszej Akademii.

"Drogi do wolności"

Więcej …
 
Książki przeczytane w pociągu...

Długa podróż pociągiem jest dla mnie okazją do czytania. A, że ostatnio trochę jeździłam, to wpadły mi w ręce różne książki. Opiszę dziś dwie  z nich.

Pierwsza to "Alicja" Jacka Piekary.
Książeczka niewielka rozmiarem a wielka treścią. W atmosferze tajemniczości poznajemy tytułową 14-stoletnią Alicję i pewnego pisarza scenariuszy.
Alicja zadaje pytania, on odpowiada. Bardzo celne są to pytania i bardzo bezpośrednie.
A, że trafiają do człowieka - myśliciela, odpowiedzi na nie są równie ciekawe.

Więcej …