Akademia Mądrego Życia

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Kluby Zasady powoływania klubów

Zasady powoływania Klubów

Email Drukuj PDF

Kluby AMŻ są powoływane na wniosek Prezydenta Założyciela (PZ) dla członków AMŻ, którzy chcą realizować program rozwoju osobistego w oparciu o koncepcję Tadeusza Niwińskiego.

Odpowiedzialność za Klub i przestrzeganie ustalonych zasad przyjmuje na siebie Prezydent Założyciel, składając wniosek dotyczący utworzenia Klubu AMŻ

Wniosek powinien zawierać :

a.  plan działań promocyjnych i przygotowawczych

b.  ustalenia dotyczące miejsca i czasu spotkań

c.  propozycje dotyczące finansowania kosztów działalności Klubu

 

Klub AMŻ ma prawo do:

 • korzystania ze wsparcia AMŻ, w szczególności organizacyjnego i szkoleniowego,
 • korzystania z przygotowywanych przez AMŻ materiałów promocyjnych i materiałów do spotkań,
 • zakupu po promocyjnych cenach książek i innych materiałów których dystrybucją zajmuje się AMŻ,
 • zamieszczania informacji dotyczących pracy Klubu w uzgodnionej formie na stronach AMŻ i materiałach informacyjnych przygotowywanych przez AMŻ ,
 • ubiegania się o wydanie dyplomów i zaświadczeń potwierdzających osiągnięcia Klubowiczów,
 • zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w konkursach międzyklubowych i akcjach promujących pracę w Klubach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim,
 • korzystania z pomocy AMŻ w działaniach organizacyjnych i promocyjnych mających na celu rozwój Klubu (np. kwestie umów dotyczących korzystania z sal, organizacji spotkań i kursów).

Za przestrzeganie zasad pracy Klubu odpowiedzialny jest PZ, któremu AMŻ udziela wsparcia w postaci:

 • bezpośredniej pomocy członków AMŻ w przygotowaniach do rozpoczęcia działalności Klubu w uzgodnionej formie,
 • wyznaczenia osoby odpowiedzialnej z ramienia AMŻ za realizację postanowień umowy, która w razie potrzeby służy pomocą i radą a także okresowo odwiedza Klub,
 • organizuje szkolenia wewnętrzne, których celem jest między innymi podnoszenie umiejętności przywódczych i dotyczących pracy z grupą,
 • pomaga w nawiązaniu kontaktów z mediami i władzami samorządowymi,
 • pomaga w organizowaniu okresowych warsztatów systemu TeTa, które motywują i przygotowują do prawidłowej pracy w Klubie.

Decyzje dotyczące bieżących działań Klubu podejmuje wybrany zgodnie z zasadami określonymi w książce „Kluby Sukcesu w XXI wieku” Zarząd Klubu wspierany przez Prezydenta Założyciela.

W przypadku gdy Prezydent Założyciel nie chce lub nie może wywiązywać się z podjętych zobowiązań dotyczących opieki nad Klubem może wskazać osobę, która przejmie te obowiązki, lub taka osoba zostanie wyznaczona przez AMŻ.

 

Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia:
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Adres do korespondencji:
ul. Sportowa 4
98-161 Zapolice
email: a-m-z@wp.pl
tel: 605 826 175

nr konta Stowarzyszenia:
Idea Bank
94 1950 0001 2006 0005 1799 0002

KRS: 000024225
NIP: 7251933589
Regon: 100 105 598

Polecane pozycje literackie

"Drogi do wolności" - praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Niwińskiego

Przedstawiam, wydaną w czerwcu 2013 roku, książkę będącą wspólnym dziełem członków naszej Akademii.

"Drogi do wolności"

Więcej …
 
Książki przeczytane w pociągu...

Długa podróż pociągiem jest dla mnie okazją do czytania. A, że ostatnio trochę jeździłam, to wpadły mi w ręce różne książki. Opiszę dziś dwie  z nich.

Pierwsza to "Alicja" Jacka Piekary.
Książeczka niewielka rozmiarem a wielka treścią. W atmosferze tajemniczości poznajemy tytułową 14-stoletnią Alicję i pewnego pisarza scenariuszy.
Alicja zadaje pytania, on odpowiada. Bardzo celne są to pytania i bardzo bezpośrednie.
A, że trafiają do człowieka - myśliciela, odpowiedzi na nie są równie ciekawe.

Więcej …