Akademia Mądrego Życia

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Start O Akademii Sprawozdania z działalności Sprawozdanie z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności za 2014 rok

Email Drukuj PDF

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Akademia Mądrego Życia za 2014 rok.

Pierwsza połowa 2014 roku minęła pod znakiem działań związanych z projektem Samorząd Uczniowski - Szkoła Praktycznego Przywództwa.
Z jednej strony intensywna praca z młodzieżą dotycząca przygotowań do Turnieju podsumowującego projekt, z drugiej dodatkowe działania które podejmowaliśmy w ramach zaoszczędzonych funduszy projektowych.

Na te działania złożyły się:

1) warsztaty dla nauczycieli dotyczące praktycznego prowadzenia zajęć ze scenariuszami lekcji Civico. Warsztaty były częściowo prowadzone przez trenerów AMŻ, a częściowo przez Liderów projektowych - Anię Goszczyńską i Kasię Sowę.
Relacja z tych warsztatów na stronie: http://www.sukces-su.pl/opisy-warsztatow/101-warsztaty-civico

2) Warsztaty dla aktywnej społecznie młodzieży.

Pomysł tych warsztatów pojawił się podczas Kongresu Samorządów Uczniowskich, który pomagaliśmy zorganizować w grudniu. Na kongresie dość duża grupa młodzieży wyraziła zainteresowanie udziałem w takich warsztatach, na podstawie zebranych ankiet ustaliliśmy także ich program tak, by odpowiadał na zgłaszane przez młodzież potrzeby,
http://www.sukces-su.pl/12-warsztaty/97-warsztaty-dla-aktywnej-spolecznie-mlodziezy
Zrealizowaliśmy dwie edycje tego warsztatu, tak by dać szanse udziału jak największej grupie zainteresowanej młodzieży.

3) Na końcowym etapie projektu nawiązaliśmy kontakt z panią Kazimierą Frączak z Opoczna, która poprosiła o zorganizowanie warsztatów dla młodzieży z jej miasta. Zorganizowaliśmy dwa takie warsztaty, dla młodzieży z dwóch szkół (łącznie około 45 osób). Z zaoszczędzonych funduszy projektowych sfinansowaliśmy catering i koszty dojazdu. Młodzież z Opoczna wspaniale przyjęła nasze propozycje i jest chętna na dalszą współpracę. Zapraszam do poczytania opinii które napisali nam uczestnicy warsztatów: http://www.sukces-su.pl/sprawozdania-z-warsztatow/106-warsztaty-dla-mlodziezy

Końcowym elementem naszego projektu był Turniej międzyszkolny.
W turnieju wzięli udział jako mówcy przedstawiciele wszystkich sześciu uczestniczących w projekcie szkół oraz liderzy projektowi którzy przygotowywali młodzież. W turnieju Cash Flow wzięły udział reprezentacje pięciu szkół, z tym że jedna szkoła wystawiła dwa zespoły. Rywalizacja była bardzo zacięta i wzbudziła dużo emocji, zwyciężył zespół z VIII LO, choć o krok od zwycięstwa była drużyna z ZSP nr 20 - niestety mimo iż pierwsi wyszli z "wyścigu szczurów" ich wygrana nie została uznana ze względu na błąd w księgowaniu.

Zapraszam do obejrzenia relacji fotograficznej i filmowej z tego wydarzenia. Warto posłuchać szczególnie wypowiedzi młodzieży, które charakteryzują się dużą dojrzałością i pozwalają trochę lepiej poznać świat widziany oczami młodego pokolenia.
http://www.sukces-su.pl/informacje/107-turniej-miedzyszkolny-relacja


Z całości działań projektowych przygotowaliśmy publikację, która zawiera wypowiedzi uczestników. relacje filmowe i fotograficzne z naszych działań oraz wyniki badań ewaluacyjnych jakie prowadziliśmy w trakcie trwania projektu.
Publikacja jest do pobrania na stronie: http://www.sukces-su.pl/informacje/108-publikacja-podsumowujaca-projekt

Po zakończeniu działań projektowych jeszcze prawie trzy miesiące zajęło nam uzupełnianie i porządkowanie dokumentacji. W czerwcu mieliśmy kontrolę z ramienia operatora finansującego projekt.

Załączam meritum  treści pisma pokontrolnego:

Szanowni Państwo,

W wyniku kontroli przeprowadzonej w miejscu realizacji projektu  27.06.2014 r. roku stwierdza się co następuje:

Odnośnie do kontroli merytorycznej:

Stwierdza się, iż projekt został zrealizowany zgodnie z Wnioskiem o Dofinansowanie. Beneficjent prawidłowo udokumentował wszelkie działania. Dokumentacja prowadzona prawidłowo i rzetelnie. Przedstawione wyjaśnienia dotyczące nieosiągnięcia wybranych wskaźników Operator uznaję za wystarczające.

Odnośnie kontroli finansowej:

Stwierdza się, iż projekt został zrealizowany zgodnie z budżetem i harmonogramem. Wszystkie dokumenty zawierają prawidłowy opis oraz zostały prawidłowo zaksięgowane. Wszystkie koszty zostały opłacone. Wkład rzeczowy zgody z Wnioskiem o Dofinansowanie. Operator uznaje koszt (3600zł) zdjęć grupowych w działaniu 17 (przygotowanie i wydanie publikacji) za koszt niekwalifikowany. Koszt nie został uwzględniony we Wniosku o Dofinansowanie, nie była również wyrażona zgoda opiekuna.

Z poważaniem,

Mariusz Dziubałtowski

ECORYS Polska Sp. z o.o.


Wyjaśnienie dotyczące nieuznanego kosztu zdjęć.
Kiedy zastanawialiśmy się nad nagrodami dla młodzieży, która weźmie udział w turnieju zaproponowałam stylizowane sesje zdjęciowe dla tych osób, które przygotują mowę na występ turniejowy. Propozycja tak się spodobała, że zgłosiło się więcej chętnych niż przewidywaliśmy, ale uznaliśmy, że chcemy dać szanse pokazania się na turnieju (i skorzystania z nagrody) wszystkim, którzy z nami pracowali. 
W efekcie koszty sesji zdjęciowych przekroczyły dość znacznie pulę przeznaczoną na nagrody, postanowiłam więc wykorzystać na nie część wynagrodzenia przewidzianego na przygotowanie publikacji końcowej. Niestety, nie było już czasu na uzgadnianie tego z operatorem (decyzje dotyczące zmian w budżecie trzeba uzgadniać z wyprzedzeniem). Okazało się że ten koszt nie może być uznany, w związku z tym zwiększył on nasz własny koszt finansowy poniesiony w związku z realizacją  projektu, mimo że nie wykorzystaliśmy wszystkich przewidzianych na projekt funduszy.

Dużo większy od zakładanego był także nasz wkład własny rzeczowy (praca wolontariacka na rzecz projektu), ale dla nas ważniejsze niż wynagrodzenie były efekty naszej pracy, z której myślę że wszyscy uczestnicy projektu mogą być dumni.

W sierpniu i wrześniu zrealizowaliśmy także cykl spotkań i warsztatów prowadzonych przez Tadeusza Niwińskiego.

W tym roku odwiedziliśmy Wrocław i Lublin (spotkania autorskie i kursy Mój Sukces), Łódź (spotkania autorskie i Kurs Miłości) oraz zorganizowaliśmy w Zapolicach Kurs Trenerski połączony z warsztatami Mój Sukces i Nasz Sukces.

Od października wznowiliśmy także spotkania w formule klubowo - warsztatowej w ŁDK (co dwa tygodnie). W przygotowaniu i prowadzeniu tych spotkań duży udział mają nasi liderzy projektowi, którzy doskonalą w ten sposób swój warsztat trenerski.

Dziękuję wszystkim serdecznie za wspólną pracę, wsparcie organizacyjne i  finansowe naszych działań oraz za życzliwość z jaką się spotykamy i zapraszamy do włączenia się w nasze działania w 2015 roku.

W najbliższym czasie przestawimy plany tych działań. Na ten moment w dużym skrócie:
1)     Współtworzenie sieci organizacji seniorskich woj. łódzkiego
2)     Przygotowanie cyklu zajęć warsztatowo - treningowych adresowanych do młodzieży
3)     Nagrywanie podcastów (audycji radiowych) na tematy związane z rozwojem osobistym
4) Organizacja "weekendów z AMŻ"
5) Organizacja Giełdy Talentów

Przypominam także, że rok 2015 jest u nas rokiem wyborczym. Kończy się trzyletnia kadencja władz AMŻ (Rady Liderów i Komisji Rewizyjnej), zainteresowanych kandydowaniem członków AMŻ zapraszam do przedstawiania swoich pomysłów na dalszy rozwój naszej organizacji.


Jadwiga Borkiet
Prezydent AMŻ

Poprawiony: piątek, 29 maja 2015 08:35  

Kontakt

Siedziba Stowarzyszenia:
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18
90-113 Łódź

Adres do korespondencji:
ul. Sportowa 4
98-161 Zapolice
email: a-m-z@wp.pl
tel: 605 826 175

nr konta Stowarzyszenia:
Idea Bank
94 1950 0001 2006 0005 1799 0002

KRS: 000024225
NIP: 7251933589
Regon: 100 105 598

Polecane pozycje literackie

"Drogi do wolności" - praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Niwińskiego

Przedstawiam, wydaną w czerwcu 2013 roku, książkę będącą wspólnym dziełem członków naszej Akademii.

"Drogi do wolności"

Więcej …
 
Książki przeczytane w pociągu...

Długa podróż pociągiem jest dla mnie okazją do czytania. A, że ostatnio trochę jeździłam, to wpadły mi w ręce różne książki. Opiszę dziś dwie  z nich.

Pierwsza to "Alicja" Jacka Piekary.
Książeczka niewielka rozmiarem a wielka treścią. W atmosferze tajemniczości poznajemy tytułową 14-stoletnią Alicję i pewnego pisarza scenariuszy.
Alicja zadaje pytania, on odpowiada. Bardzo celne są to pytania i bardzo bezpośrednie.
A, że trafiają do człowieka - myśliciela, odpowiedzi na nie są równie ciekawe.

Więcej …